อนุทิน 159218 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๓

ปัจจุบันน่าจะไม่มีคำว่า นักวิชาการ - นักวิชาการเกิน แต่น่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับความรู้กันมากกว่า…ใครถูกยอมรับก็เรียกว่า “นักวิชาการ” ใครไม่ถูกยอมรับ นั่นคือ นักวิชาการเกิน…ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ “อำนาจ” เป็นตัวถูกกำกับว่า อำนาจใครเหนือกว่ากัน ปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ร่วมกันของภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ…เหตุที่ทราบ ก็เพราะ IT นี่ล่ะ!!! ที่เข้ามาจัดการในเรื่องของ “ความรู้” ในโลกปัจจุบัน เพราะทฤษฎีจะได้จากสถาบันการศึกษารับรอง…สำหรับปฏิบัติจะได้จากประสบการณ์ในการทำงานรับรอง…สังคมไทยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักกับเรื่องประสบการณ์ ฯ…นี่คือ จุดบอดของการพัฒนาประเทศไทยความเห็น (0)