อนุทิน 159201 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๙

พี่ฟ้าครามจะนิสัยคล้าย ๆ กับย่าบุษ ไม่เฉพาะหน้าตาของเธอ…เป็นคนที่มีเพื่อนเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน ไม่หยุมหยิม ไม่ว่าหรือนินทาคนอื่น ชอบช่วยเหลือ อาสา รักเพื่อน (บางครั้งก็ไม่ควรมากเกินไป ในดีมีเสีย ในเสียก็จะมีดี)…ไปทางไหน พี่ฟ้าครามจะถูกเพื่อน ๆ แม้ว่าอยู่ห้องอื่น ก็จะเรียกชื่อ “ฟ้าคราม” ดังให้ย่าได้ยินเสมอ ๆ ผิดกับนักเรียนคนอื่น แม้แต่เพื่อนชายของเธอ พอเห็นย่าบุษ ยังคงต้องยกมือไหว้ “ย่าบุษของฟ้าคราม” เสมอ ๆ…แสดงว่าเธอคงเด่นอะไรสักเรื่องหนึ่งแน่ ๆ…แต่สิ่งที่เหมือนย่าบุษตอนนี้ คือ “แววของการเป็นผู้นำ”…ควรฝึกให้ได้กับเด็ก Gen นี้ นี่คือ ทักษะชีวิตที่คนโตควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทราบว่าควรทำเช่นไร และไม่ควรทำเช่นไรความเห็น (0)