อนุทิน 159191 - ต้นโมกข์

คำที่ขึ้นต้นว่า Although, Though, Even though, Even if = จะแปลว่า ถึงแม้ว่า…………..แต่…………. ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน

ข้อสังเกตก็คือ หลังคำพวกนี้ ห้ามใช้ but เป็นอันขาด เพราะเป็นขัดกันในประโยคอยู่แล้ว อ้อหลังจากคอมมาร์ ต้องเป็น clause ดังนั้นประโยคข้างขวาจึงถูกครับ

Although it was raining, we had a picnic.

ถึงแม้ว่าฝนกำลังตกอยู่ แต่เรายังมีการรับประทานอาหารกลางแจ้งอยู่

เขียน 09 Aug 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)