อนุทิน 159190 - Wasawat Deemarn

การไปเดินสำนักหอสมุด ได้ข้อสังเกตมาว่า หนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. มีการปรับปรุงรูปเล่มใหม่ทั้งหมด สีปก กระดาษ ตัวอักษรภายใน เล่มเล็กลง ดูน่าอ่านมากขึ้น

เขียน 09 Aug 2018 @ 18:31 () แก้ไข 09 Aug 2018 @ 18:32, ()

คำสำคัญ (Tags) #หนังสือ#มสธ.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจริงๆครับหนังสือสุโขทัย เคยใช้มาตอนปริญญาตรี เรื่อยมาถึงปัจจุบัน แต่หนังสือในห้องสมุดค่อนข้างเก่า แต่ยังใช้ได้ดีครับ

เขียนเมื่อ 

ปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์ และเนื้อหาด้านในครับ อ.ต้น ;)…