อนุทิน 159181 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๖

ยิ่งนิ่ง ยิ่งเงียบเท่าไร ไม่เต้นตามสรรพสิ่งต่าง ๆ…ก็ฝึกใจเราให้สงบนิ่งได้เท่านั้น…(ได้จากการปฏิบัติของตนเอง)ความเห็น (0)