อนุทิน 159173 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๑

คิดดี พูดดี ทำดี…ยังคงต้องฝึกต่อไปในทุก ๆ วัน และทุกลมหายใจความเห็น (0)