อนุทิน 159164 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Yoga poses ที่ทำประจำ

  1. Child’s Pose
  2. Downward Facing Dog
  3. Upward Facing Dog
  4. Warrior 1
  5. Warrior II
  6. Triangle Pose
  7. Chair Pose
  8. Wide-Legged Forward Fold
  9. Crescent Pose
  10. Pigeon Pose
เขียน 08 Aug 2018 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)