อนุทิน 159162 - ต้นโมกข์

สำนวนที่บอกว่า “แต่งงานกับใคร” คนไทยชอบใช้ผิดเป็นประจำ โดยที่ จะต้องคำว่า with ต่อท้าย married ซึ่งที่ถูกต้องก็คือ การใช้ต่างหากครับ

ดังนั้น to be married to + คนที่แต่งงานด้วย ประโยคทางขวาจึงถูกต้องครับ She’s married to a doctor. เธอแต่งงานกับคุณหมอ

เขียน 08 Aug 2018 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)