อนุทิน 159157 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักสูตร ป. ตรี ม. ทักษิณ ทุกสาขาวิชา ( ศาสนาในประเทศไทย ทุกกลุ่ม , วิชาจริยศาสตร์ , วิชาพระพุทธศาสนา ทุกกลุ่ม, วิชาหลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต , วิชาศาสนศึกษา )ได้ใช้เกณฑ์การประเมินนี้ตลอดมา

เกณฑ์การประเมิน

80 - 100 คะแนน ระดับ A 60 - 64.99 ระดับ C

75 - 79.99 คะแนน ระดับ B+ 55 - 59.99 ระดับ D+

70 – 74.99 คะแนน ระดับ B 50 – 54.99 ระดับ D

65 – 69.99 คะแนน ระดับ C + - 1 – 49.99 ระดับ E

เขียน 08 Aug 2018 @ 10:04 () แก้ไข 08 Aug 2018 @ 10:52, ()

คำสำคัญ (Tags) #วัฒนธรรมท้องถิ่น#เกณฑ์การประเมิน#อุทัย เอกสะพังความเห็น (0)