อนุทิน 159151 - ต้นโมกข์

7 หลักการเพื่อสร้างความสร้างสรรค์ในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม

หลักข้อที่ 1 จงสร้างความความภาคภูมิใจแห่งตนในทางบวก

เมื่อเด็กๆรู้ถึงความแข็งแกร่งของตนแล้ว พวกเขามีแนวโน้มที่จะคิดแบบคล่องแคล่ว และยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งลักษณะอย่างนี้จะสร้างการสร้างสรรค์ขึ้นมา

หลักการข้อที่ 2 จงสร้างการสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง หากคุณต้องการให้เด็กๆสำรวจความคิดแล้วหละก็ มันจะช่วย หากคุณแสดงการสำรวจโดยตัวของคุณเองก่อนเด็กๆทำ

หลักการข้อที่ 3 จงให้ทางเลือกแก่เด็กๆ การให้ทางเลือกแก่เด็กๆ จะทำให้ตัวเด็กมีการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ และควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้

หลักการข้อที่ 4 จงใช้คำถามอย่างมีประสิทธิผล มันเป็นสิ่งสำคัญในการถามคำถามซึ่งจะทำให้เด็กๆสนใจ รวมทั้งการเปิด, กล่อมเกลา, และขยายวิธีคิดของพวกเขา

หลักการข้อที่ 5 จงสร้างการเชื่อมต่อ การสร้างการเชื่อมต่อและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน หรือภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมและภาษาของตัวเด็กๆ สิ่งนี้จะสร้างความคิดและเน้นไปที่การคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น

หลักการข้อที่ 6 สำรวจความคิด ในกรณีที่คุณต้องการจะสร้างจิตใจที่สร้างสรรค์และเปิดกว้าง คุณต้องให้กรอบโครง และสื่อต่างๆในการช่วยให้เด็กสำรวจ, ทดลอง, และเล่นกับความคิด

หลักการข้อที่ 7 กระตุ้นการคิดเชิงวิจารณ์ สุดท้าย ในฐานะที่เป็นการเน้นย้ำการสร้างสรรค์ พวกเราต้องให้เด็กๆมีโอกาสในการประเมิน และสะท้อนความคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรม, การแสดงออก, และผลลัพธ์ด้วย

จาก British Council …………..

เขียน 07 Aug 2018 @ 18:45 () แก้ไข 07 Aug 2018 @ 18:50, ()


ความเห็น (0)