อนุทิน 159129 - prayat duangmala

ตั้งแต่เป็นวันหยุดมามีวันนี้ที่ได้อยู่บ้านตลอดวัน ได้ออกไปดูนา นั่งอ่านหนังสือนอนเปลรับลมธรรมชาติ เป็นอากาศที่เย็นสบายๆ ได้อ่านหนังสือมากที่สุดและทำความเข้าใจกับชีวิต การเกิดมาหนึ่งชาติถ้าไม่รักษาโอกาสการทำประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคมบ้างเหมือนชีวิตขาดคุณค่า..จะเลือกเป็นอริยบุคคล หรือปราชญ์เมธี หรือปุถุชน เราเลือกเอง.จึงต้องถามตัวเองว่าจะเป็นอะไร..

เขียน 05 Aug 2018 @ 20:09 ()


ความเห็น (0)