อนุทิน 159123 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๖๙ ]

“หนังสือใหม่”

หนังสือดี คือ หนังสือที่แก่นความรู้หรือวิธีคิดเปลี่ยนแปลงไปช้ามาก ไม่ว่าจะกี่ปี หนังสือเล่มนี้ก็ยังได้รับการพิมพ์ครั้งใหม่อยู่ อย่างเช่น หนังสือ “จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย” โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

หนังสือธรรมะที่ทำให้เราเข้าใจโลกดีขึ้น หนังสือ “ธรรมะเรื่องใหม่ ทำใจเรื่องเล็ก” โดย พระไพศาล วิสาโล เป็นหนังสือมือหนึ่งราคาถูก

เขียน 04 Aug 2018 @ 23:10 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมะ#การศึกษาไทย#หนังสือใหม่ความเห็น (0)