อนุทิน 159120 - prayat duangmala

วันนี้ไปร่วมงานศพ..ที่ชุมชนที่สอน เพราะเห็นความสำคัญของยายที่เสียที่ท่านดูแลให้การสนับสนุนจัดหาสื่อและปรับปรุงอาคารเรียนโดยหางบมาให้จากหน่วยงานอื่น..และเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้ รร.2000 บาท เพื่อให้กับนักเรียนเรียนดีในชุมชนซึ่งมีกองทุนไว้แล้ว นำดอกผลมาจ่ายให้นักเรียน.

เขียน 04 Aug 2018 @ 17:39 ()


ความเห็น (0)