อนุทิน 159116 - KwansudaB

KwansudaB
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เตรียมเนื้อหา “การเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ” เพื่อไปเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสัปดาห์หน้า และปรับproposal โครงการวิจัย เพราะทีมเริ่มทวงถาม ส่วนภายในต้องปรับจิตใจด้วยการฟังเพลง build ความกระตือรือร้น ..,Have a good day ^^ จงเป็นผู้มีประโยชน์ แม้ว่าจะไม่ได้รับการสรรเสริญเยินยอ..

เขียน 04 Aug 2018 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)