อนุทิน 159054 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๔๐ ]

“หนังสือใหม่”

ใช้สิทธิ์ซื้อหนังสือลด ๑๕% จาก SE-ED

ได้มา ๒ เล่ม คือ

“การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง” เขียนโดย “ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด“

“ได้ดีเพราะพรีเซนต์” เขียนโดย “เบญจ์ ไทยอาภรณ์”

เป็นหนังสือวิชาการและวิชาชีพของตัวเองทั้ง ๒ เล่ม

เขียน 31 Jul 2018 @ 21:14 ()

คำสำคัญ (Tags) #หนังสือใหม่ความเห็น (0)