อนุทิน 159052 - ต้นโมกข์

โค้ช เอก วีรบุรุษที่ไม่มีสัญชาติสำหรับในเรื่องความตื่นเต้นในถ้ำ ตอนจบ

พระ Ekkapol Chutinaro กล่าวว่า เขาชอบนั่งสมาธิ และชอบจาริกแสวงบุญจากวัด ในฐานะที่เป็นโค้ชที่สุภาพ และเป็นครูที่อดทน สอนได้แม้กระทั่งเด็กที่มีทักษะน้อยที่สุด แต่เมื่อไม่เป็นพลเมือง เขาจึงเป็นได้แค่โค้ชฝึกหัดเท่านั้น

นพรัตน์ กล่าวว่า “เขาเป็นคนไร้รัฐ เมื่อไม่มีสัญชาติ จึงไม่มีประเทศ”

แปลและเรียบเรียงจาก

AFP. Coach EK the unlikely stateless hero of cave drama https://www.bangkokpost.com/news/general/1501574/coach-ek-the-unlikely-stateless-hero-of-cave-drama

เขียน 31 Jul 2018 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)