อนุทิน 159037 - ต้นโมกข์

โครงสร้าง one of my + คำนามที่เป็นพหูพจน์เสมอ โครงสร้างจะแปลว่า หนึ่งในบรรดา+ คำนามพหูพจน์ของเราทั้งหมด

การใช้ทางด้านซ้าย ไม่ถูกต้อง เพราะหลัง my เป็นคำนามเอกพจน์

ที่ถูกต้องต้องเป็น one of my friends ครับ

เขียน 30 Jul 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)