อนุทิน 159029 - พ.แจ่มจำรัส

ภาพยักษ์ตรงฐานของเจดีย์วัดอรุณ ฯสวยงามวิจริตบรรจง ทั้งองค์อร่ามศรัทธาต่อบรรพชนสยาม

…..

เขียน 30 Jul 2018 @ 08:50 () แก้ไข 30 Jul 2018 @ 08:57, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มนุษย์์เกิดมาพร้อมกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ..บรรจงรังสรรค์.สุดยอด