อนุทิน 158999 - ต้นโมกข์

คำนามที่เป็นชื่อประเทศ เป็นเอกพจน์เสมอ ดังนั้นกริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย เช่น

Thailand has ไม่ใช่ Thailand have

India has ไม่ใช่ India have

เขียน 28 Jul 2018 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)