อนุทิน 158973 - prayat duangmala

วันอาสาฬหบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา..และต่อเนื่องสันเข้าพรรษา ข่าวโหมกระหน่ำ..การงดเหล้าอบายมุข ถ้าเปลี่ยนเป็นดื่มเหล้าเข้าพรรษางดตอนออกพรรษา เวลามากกว่าสุขภาพจะไม่ดีกว่าหรือถ้างดตลอดชีวิตครอบครัวสังคมจะดีขึึ้ึ้นกว่าสามเดือนนี้หรือไม่.

เขียน 27 Jul 2018 @ 12:58 ()


ความเห็น (0)