อนุทิน 158959 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๙

การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น…มิใช่เป็นกันได้ทุกคน และก็ไม่ง่ายนัก…เพราะคนที่เป็นได้นั้น ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานให้ได้ด้วย…มีปัจจัยมากมายต่อการเป็นผู้บริหาร…บางทีขนาดทำดี ก็ยังมีคนว่าเลย นับประสาอะไรกับการที่ไม่มีหลักธรรมาภิบาล…เพราะมนุษย์ส่วนมากก็คิดว่าตนเองดีด้วยกันทุกคน…แต่อะไรล่ะ!!! ที่จะพิสูจน์ได้ว่า คน ๆ นั้น คือ คนดี…เครื่องมือที่ชัดเจนยังมิมี…ความเห็น (0)