อนุทิน 158951 - สิริกร นามลาบุตร

กาลเวลากับผ้าเขียนเทียน

ผ้าเขียนเทียนเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าม้ง ซึ่งมีมานานมาก และนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน

เขียน 25 Jul 2018 @ 18:47 () แก้ไข 26 Jul 2018 @ 20:42, ()


ความเห็น (0)