อนุทิน 158944 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๔๐๖

เวลาทำงาน ควรแยกเรื่องงานออกจากอคติทั้งหลาย…งานก็คือ งาน เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัว…Please อย่านำมาปะปนกัน…หากทำได้แบบนี้แล้ว…ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้น งานก็ยังตั้งอยู่และดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ…หากนำมาประปนกัน งานจะไม่แล้วเสร็จความเห็น (0)