อนุทิน 158942 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๔๐๔

การทำงานเป็นทีม หรือว่าการทำงานไม่มีทีม…มีความแตกต่างกัน มีดี-มีเสีย ในตัวของมันเอง…หลาย ๆ ปัจจัย หลาย ๆ เรื่องที่ทำให้ตัวฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน…ทำให้เห็นว่า “ทุกเรื่องราว…มีดี-มีเสีย อยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้น”…เป็นบทเรียนที่ตัวของฉันเองได้เรียนรู้ หากเป็นสมัยก่อนฉันจะด่วนสรุปทันทีว่าการทำงานเป็นทีมดีกว่า…แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่…สิ่งแรกที่จะทำงานเป็นทีมให้ได้ นั่นคือ การได้ใจกันก่อนมากกว่า…เรียกว่า “ใจนำ” เพราะหากไม่ใจนำ ก็อย่าหวังที่จะได้ทีมการทำงานที่ดีได้…ฝากไว้เป็นครูในใจของฉันเองในการหาทีมทำงานความเห็น (0)