อนุทิน 158941 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๔๐๓

ช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑…เข้าร่วมพิธี ฯ ครบ ๖๖ พรรษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น…โดยได้ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง…ต่อด้วยเวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการ HWP ของมหาวิทยาลัยใกล้สิ้นสุดโครงการที่ทำกับ ส.ส.ส. มาเป็นเวลา ๒ ปี…ได้ข้อคิดจากการทำงานว่า…อะไรไม่นักหนาสาหัสเท่ากับการทำงานร่วมกับคน ต่างจิต ต่างใจ งวดแรก ระหกระเหินกว่าจะทำงานได้…เปลี่ยนหัวหน้าทีมใหม่ ทำมา ๑ ปีครึ่ง พอไปได้…ทำให้รู้ว่าการทำงานเป็นทีมยากมากๆ ถ้าตัวคนเดียวก็จะสบายมาก คล่องตัวเพราะตัดสินใจด้วยตัวเอง…ตอนนี้ใกล้เสร็จสิ้นโครงการ HWP…ได้ผลงานให้กับมหาวิทยาลัยเรื่องการถอดบทเรียนจากองค์กรต้นแบบ และการคิดทำหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้ศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ เพราะได้ทำ MOU ไว้กับ ส.ส.ส. มิเสียชื่อมหาวิทยาลัยความเห็น (0)