อนุทิน 158934 - prayat duangmala

เมื่อมีหนังสือเชิญประชุม..ก็รู้สึกกังวลกับการออกห่างจากเด็ก..ชอบอยู่ในโรงเรียนมากกว่าที่จะออกไปนอกโรงเรียน..เว้นแต่เป็นการนำนักเรียนเข้าร่สมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งคณุ

เขียน 24 Jul 2018 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)