อนุทิน 158931 - prayat duangmala

นั่งอ่านอนุทินของกัลยาณมิตร..ที่ส่งผ่านมาด้วยสาระที่เป็นแง่คิดมุมมอง..หลากหลาย..เชิงวิชาการและการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละ.ยอมรับกับความสามารถของทุกท่านที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆ

เขียน 24 Jul 2018 @ 17:24 ()


ความเห็น (0)