อนุทิน 158922 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๔๐๒

สัจธรรมของชีวิต คือ ความจริงของชีวิต ว่าแต่ว่า ใครจะค้นพบเจอด้วยตนเองได้เร็วกว่ากัน ที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ตั้งแต่ลืมตาจนสิ้นลมหายใจ…เพราะหากใครค้นพบเจอได้เร็วจะมีชีวิตที่ไม่สุข ไม่ทุกข์และยอมรับกับความเป็นจริงได้เท่านั้น เป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเลยเชียวล่ะ เพราะทุกบทของชีวิตมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และสัมผัส เพื่อรับรู้ เก็บไปเป็นครูสอนตัวเราเองยามอยู่บนโลกใบนี้…ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หมายถึงความจริงของชีวิต..หรือเปล่าครับ.เมื่อไม่สุขก็ไม่ทุกข์ วางแล้วอัตตา.วางแล้วถึงอุปทานขันธ์5 ใช่เปล่าครับ