อนุทิน 158918 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๙

ความสุขที่สุด คือ ความสบายใจ…จะทำอะไรก็ได้ แค่สุดท้ายตัวเราสบายใจ แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเราและผู้อื่น…ความเห็น (0)