อนุทิน 158914 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๗

อย่าฝึกมองคนอื่น…ไม่มีความรู้ ความรู้คนเราอาจแตกต่างกันไม่มากก็น้อย เพียงแต่เขายังไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาในเรื่อง ๆ นั้น…เพราะความจริง โลกใบนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)