อนุทิน 158913 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๖

บนโลกนี้ มิมีใครรู้มากไปกว่ากัน…เพียงแต่เราได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะต่างซึ่งเหตุการณ์ สถานการณ์ ความพร้อม โอกาส…มนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขึ้นอยู่ที่การเปิดใจ…ยอมรับ…แบ่งปัน…และการเรียนรู้ความเห็น (0)