อนุทิน 158912 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๕

เราเป็นเพียง…แขกผู้มาเยือนโลกนี้เท่านั้น อย่าทุกข์ อย่าสุขอะไรให้มากนัก…สักวันเราก็ต้องจากโลกนี้ไป อะไรที่จะทิ้งร่องรอยไว้บ้าง ให้รีบทำ…สิ่งใดที่จะติดตามตัวของเราไป นั่นคือ สิ่งที่เราได้กระทำความเห็น (0)