อนุทิน 158902 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๒

ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยน้ำอยู่…ส่วนบนเรามอง เราทราบ เราเห็นว่ามันชัดเจน…แต่สำหรับน้ำแข็งที่เป็นส่วนล่าง อยู่ใต้น้ำละ?…มันยากเกินการคาดเดา จนกว่าจะสัมผัสมันได้ด้วยตัวของเราเอง…จะสอนและทำอย่างไรให้ส่วนหลังนี้ เกิดจิตสำนึกที่ดี เจตคติ พื้นฐานของข้อมูล…สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมเฉกเช่นกับน้ำแข็งส่วนบน…มันยากมาก คงต้องสร้างเครื่องมือในการวัดที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพราะส่วนหลังอาจหมายรวมถึงการได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความเห็น (0)