อนุทิน 158901 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๑

การสร้างระบบงาน…ไม่ยากและไม่ง่าย…ไม่ยาก หากเกิดจากความร่วมมือกันแบบจริงจัง ร่วมมือทำทั้งองค์กร สิ่งสำคัญต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ร่วมกัน…ไม่ง่าย เพราะการทำงาน ต้องทำกับคน ซึ่งคนมีหลากหลายกลุ่ม ประเภท จิตใจ…มันยากตรงนี้ว่าจะสามารถจูนให้ทุกคนเข้าใจและสื่อสารอย่างไร เพราะเป็นการยากเหลือเกินที่จะเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน…สำหรับระบบงานแล้ว ความจริง ถ้าร่วมสร้างให้เกิดขึ้นแบบจริงจัง สามารถทำได้ เพราะจะได้ตอบสังคมได้อย่างชัดเจน แต่ความจริงล่ะ!!!…ความเห็น (0)