อนุทิน 158890 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๘๔

ในทุก ๆ วันที่ลืมตาตื่นขึ้นมา ขอเพียงแค่ คิดดี พูดดี ทำดี ต่อตนเองและผู้อื่น…แม้คนอื่นคิด พูด ทำไม่ดีต่อเรา…สำหรับเรามีหน้าที่ทำความดีตอบ…ปฏิบัติให้ได้ จะเห็นหรือสัมผัสได้ทางจิตใจของเราเองว่า เกิดอะไรขึ้น…อย่าว่อกแว่ก แม้แต่เสี้ยวนาทีเดียว คริๆๆ



ความเห็น (0)