อนุทิน 158881 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๑๐ ]

“เต็มที่”

ใช้เวลาสอนไป ๕ ชั่วโมง พักกลางวัน ๑ ชั่วโมง

Lecture ได้ ๒ บทมาตรฐาน มอบหมายงาน ๒ ชิ้นงาน

เก็บคะแนนงานในห้องได้ ๑ ชิ้นงาน

สัปดาห์หน้าเด็ก ๆ ขอไม่เรียน เพราะเป็นวันหยุดปิดหน้า ปิดหลัง

การมอบหมายงานจึงเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุแล้ว ;)…

เขียน 22 Jul 2018 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)