อนุทิน 158877 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๘๓

ทำอย่างไรที่จะสามารถประยุกต์ความรู้ในโลกความเป็นจริงกับเรื่องธรรมะ…ให้ประสมประสานได้อย่างลงตัว…ขอฝากข้อคิดไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ๆ ด้วยค่ะ เพราะหากทำได้ นั่นคือ การที่มีมนุษย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าปัจจุบันความเห็น (0)