อนุทิน 158876 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๘๒

การเข้าใจในธรรมะ เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริงๆ ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเข้าใจ…เพราะการเข้าใจจริง ๆ จะสืบเนื่องมาจากการได้ลงมือปฏิบัติ…ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สุดแต่ใจใครจะไขว่คว้า…สุดท้ายจะทราบว่า คืออะไร?ความเห็น (0)