อนุทิน 158875 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๘๑

“จิตตนคร”…นครแห่งใจ เรื่องราวมากมาย เกิดขึ้นในนครจิตนี้ สุขและทุกข์สร้างสรรค์ทำลาย…เกิด ดับไปในใจที่มี เลวหรือดีต่างเป็นไปตามใจของตน…https://www.gotoknow.org/posts/649090#0

จิตตื่นด้วย “ธรรม” เรียนรู้ความจริง…ความเห็น (0)