อนุทิน 158873 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๐๐๘ ]

“…”

ขีดเขียน

แกะสลัก

จารึก

สร้างร่องรอย

โยงใยความรู้สึก

บนจดหมายเหตุ

โกทูโน

เชียงใหม่ (ยามใกล้สองยาม)

๒๑ ก.ค.๖๑

เขียน 21 Jul 2018 @ 23:53 () แก้ไข 21 Jul 2018 @ 23:53, ()


ความเห็น (0)