อนุทิน 158845 - ต้นโมกข์

คำว่า infer (อิ่น เฟอร์) = แสดงความเห็น หรือเดาบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้ข้อมูลที่มี (แม้ว่าจะไม่แสดงหรือบอกความจริงก็ตาม)

คำว่า imply (อิ่ม พลาย) = แสดงความคิดหรือความรู้สึก แต่สื่อสารในทางอ้อม

เขียน 20 Jul 2018 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)