อนุทิน 158836 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๘๐

ทุกเรื่อง…เป็นไปตามกรรมของตนเอง…”กฎแห่งกรรม” ใช้ได้อยู่เสมอ กับโลกของความเป็นจริง…โปรดระมัดระวัง!!! ในการกระทำของตนเอง



ความเห็น (0)