อนุทิน 158835 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๙

การมีอาชีพเป็นครูหรืออาจารย์ มิใช่เป็นกันง่าย ๆ สบาย ๆ…เพราะจะถูกกฎ กติกา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ เป็นตัวกำหนดกรอบให้ต้องละ ลด เลิก ปฏิบัติมากมาย…คนเป็นครู อาจารย์นั้น ต้องมีใจรักจริง ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นที่พบเห็น โดยเฉพาะศิษย์ มิใช่นึกต้องการกระทำสิ่งใดก็กระทำได้หมด…โปรดระวัง!!! เรื่องเกี่ยวกับ “จรรยาบรรณฯ”…ความเห็น (0)