อนุทิน 158826 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

เรื่องของปัญหาและทางออก

ปัญหาใหญ่ ต้องใช้นโยบาย

ปัญหาหน่วยงาน ต้องใช้ระเบียบวิธี

ปัญหาคน ต้องใช้คนนั้นแก้ปัญหา

เขียน 19 Jul 2018 @ 15:11 () แก้ไข 11 Sep 2018 @ 22:45, ()


ความเห็น (0)