อนุทิน 158823 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๕

การทำงานไม่ว่าภาคไหนๆ…จะเอกชนหรือภาครัฐ ต้องยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” เสมอๆ…เพราะหากไม่ยึดหลัก ขอบิกเลย ตอนนี้ คสช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา…โดนเต็มๆ โทษฐานอยากได้ อยากเป็นกันจัง!!!…กับเจ้าตัว “อำนาจ”…คริๆๆ เข้าใจกันให้ถูกต้องเสียจะได้ไม่ต้องมานั่งว่าคนนั้น คนนี้…สำหรับย่าบุษทำงานภาครัฐมา ๓๐ ปี รู้เช่นเห็นชาติ…ต้องระมัดระวัง!!! ให้มาก ๆ เพราะไม่เช่นนั้น เราจะไม่รอด…บางที่ก็โดนไปสะ!!!…คิดว่า ส่วนราชการเป็นของส่วนตัว…คนเราหากทำอะไรภายในกฎ กติกา ขอบอกเลยว่า…มิมีอะไรในกอไผ่ มีแต่การทำงาน + การพัฒนา…แต่ถ้าทำอะไรนอกเหนือกฎ ระเบียบ ก็รับไป…”เวรกรรมนั้นมีจริงเสมอ” คริๆๆความเห็น (0)