อนุทิน 158820 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๓

เมื่อถูกนินทา…ให้มองคนนินทาอย่างมีเมตตา…เพราะคนที่ชอบนินทา คือ คนที่กำลังมีความทุกข์…แต่เขาหารู้ตัวไม่ว่าเขากำลังมีความทุกข์ แสดงว่าคนๆ นั้น ชอบมองดูแต่ผู้อื่น มิได้มองดูที่ตนเอง…หากมองดูที่ตนเองเสมอ ๆ จะเป็นคนไม่ต้องเห็นอะไรที่ขัดหู ขัดตา แล้วนำมานินทาเขา…ฝึกให้ได้สำหรับตัวเราเสมอ…ดีที่ย่าบุษ…เป็นคนมองที่ตัวเองเสมอ จึงมิชอบนินทาผู้อื่น คริๆๆ…การนินทา รู้สึกว่า “มันไร้สาระสิ้นดี” อิอิ…ความเห็น (0)