อนุทิน 158819 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๒

เมื่อวานเย็นพี่ฟ้าคราม…เริ่มหัดอ่านหนังสือด้วยตัวเอง ย่าจะสอนให้เธอหัดอ่านเอง ตอนนี้ย่าจะไม่อ่านให้เธอฟังแล้ว…จะฝึกให้เธอได้เรียนรู้ หัดอ่านด้วยตัวของเธอเอง โดยให้อ่านให้ย่าฟังและดู หากผิดย่าจะสอนวิธีการให้กับเธอสะกดทันที…เพราะหมดเวลาที่ย่าจะอ่านให้เธอฟังแล้ว…ตอนนี้เธออ่านได้มากขึ้น มีบางคำเท่านั้นที่เธอติดขัด เธอเริ่มเก่งมากขึ้น…เพราะโตขึ้นเธอจะได้เรียนรู้ด้วยตัวของเธอเอง ยิ่งเธออ่านได้มากเท่าไร เธอจะสบายขึ้นมากเท่านั้น

วันนี้เธอเข้าค่ายภาษาอังกฤษ…ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เธอไปโรงเรียนถึงเวลา ๐๗.๑๕ น. ปกติเธอก็จะมาเวลาประมาณนี้ ย่าจะสอนให้เธอเป็นคนตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน เพราะจะได้ติดเป็นนิสัยของเธอยามโตขึ้น…คนเราต้องรักษาเวลา ฝึกให้ตนเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ ๆ เพราะส่วนใหญ่ที่ย่าพบในที่ทำงาน แม้แต่เวลาประชุม จะไม่ค่อยตรงต่อเวลากัน…สำหรับย่า นัดเวลาไหน ย่าจะบริหารเวลาให้ไปก่อนเวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที เสมอ ๆความเห็น (0)