อนุทิน 158817 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๑

วันนี้ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑…เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านอธิการบดี ฯ มอบหมายให้ฉันเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมุลนิธิจ่าสิบเอกทวี - พิมพ์ บูรณเขตต์ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (จ่าสิบเอกทวี - พิมพ์ บูรณเขตต์)ความเห็น (0)