อนุทิน 158808 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๙

อย่าทิ้งคนที่ ร่วมสู้ อยู่เคียงข้าง อย่าลืมคน ที่ช่วยสร้าง ทางยิ่งใหญ่ อย่าละเลย คนที่เคย มีน้ำใจ อย่าลืมเป็น ผู้ให้ เมื่อได้ดี “๔ อย่า”ความเห็น (0)