อนุทิน 158803 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๖

เรียนรู้ว่า “ควรพูดเช่นไร?…ให้รู้ว่าตนเองไม่ได้พูดไปกระทบความรู้สึกของคนอื่น”…ควรคิด ก่อนพูด อย่าพูดแล้วจึงคิดได้…คำพังเพยมีอยู่เสมอ แต่เสมือนเรียนเลย ไม่ได้เรียนรู้แล้วนำมาปฏิบัติความเห็น (0)